فیلم آموزش ساخت جعبه

آموزش ساخت جعبه لوازم آرایش با جعبه کارتونی

آموزش ساخت جعبه لوازم آرایش با جعبه کارتونی 150 150 گروه جعبه سازی دیباکس

آموزش ساخت یک جعبه کاربردی لوازم آرایشی با یک جعبه کارتونی.

ساخت جعبه لوازم آرایش در منزل

ساخت جعبه لوازم آرایش در منزل 150 150 گروه جعبه سازی دیباکس

در فیلم بالا، نحوۀ ساخت جعبه لوازم آرایش با استفاده از یک جعبه مقوایی
(این جعبه هایی که در هر خانه ای به وفور می توان یافت) آموزش داده می شود.