پک هدیه یلدا

پک هدیه یلدا

شماره ۱

این پک هدیه شامل چهار دمنوش (گل محمدی، چوب دارچین،چای ترش و گل بهارنارنج) و یک عدد صافی می باشد. برای تهیه این بسته و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پک هدیه یلدا

شماره ۲

این پک هدیه شامل چهار دمنوش (گل محمدی، چوب دارچین،چای ترش و گل بهارنارنج) و یک عدد لیوان مخصوص دمنوش می باشد. برای تهیه این بسته و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پک هدیه یلدا

شماره ۳

این پک هدیه شامل چهار دمنوش (گل محمدی، چوب دارچین،چای ترش و گل بهارنارنج)، یک عدد ماگ، یک عدد انار شیشه ای تزیینی و یک عدد دیوان حافظ می باشد. برای تهیه این بسته و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پک هدیه یلدا

شماره ۴

این پک هدیه شامل چهار دمنوش (گل محمدی، چوب دارچین،چای ترش و گل بهارنارنج)، یک عدد صافی، یک عدد لیوان مخصوص دمنوش و  یک عدد دیوان حافظ می باشد. برای تهیه این بسته و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پک هدیه یلدا

شماره ۵

این پک هدیه شامل یک عدد هولدر موبایل، یک عدد ترول ماگ، یک عدد خودکار فلزی اسپری و تاچ و یک عدد دفترچه یاداشت می باشد. برای تهیه این بسته و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.